Tarabilla norteña en un hinojo

Anterior o Siguiente

Tarabilla norteña, saxicola torquata hembra sobre un almendro

Tarabilla norteña o saxicola torquata posada en un hinojo cerca de Jafra, Massis del Garraf, Barcelona.