Aranya argiope lobata, argiope lobata

Significado esotérico y espiritual de la araña

Nom comú en:
Català: Argiope lobata
Espanyol: Argiope lobulado

L'argiope lobata és una aranya de l'ordre aranya de la família araneidae i pertanyent al gènere argiope. Aquestes aranyes tenen l'escut cefalotoràcic igual que l'argiope bruennichi, però no té la taca negra present a la regió toràcica que queda recoberta per l'opistosoma. Amb les potes anellades. Amb l'abdomen, a diferència de les altres espècies del gènere, fortament lobulat. És relativament freqüent al sud d'Espanya. Les argiopes són aranyes d'una mida relativament important, presenten un elevat dimorfisme sexual, mascle mesura 6 milímetres i la femella 25 milímetres. La seva tela és gran, fins a 60 centímetres de diàmetre, sent el seu fil un dels més resistents. Aquesta aranya és pròpia de les regions temperades i tropicals, sent un comportament característic de les espècies que s'integren en ell situar-se al centre de la teranyina amb el cap mirant cap a terra. Amb una sola inseminació és capaç de posar diverses postes de les quals surten un gran nombre de cries.

ESPAÑOL


fotos ocells