Trasplantament llavorer febrer 2008-2009

Significat esotèric i espiritual de les plantes


Aquest final de Febrer. He realitzat el trasplantament dels plantons del planter plantat en la primavera del 2008. El substrat utilitzat és grava volcànica per al drenatge i una mescla de terra per a bonsais comercial barrejada amb sepiolita en una proporció de dues a una. He trasplantat mitja dotzena de garrofers com a futur bosquet, un petit coscoll, una conífera per identificar, ja que el pinyó me'l van regalar sense cap dada i una planta perenne que no sé d'on ha sortit, aniria barrejada amb altres llavors que no van prosperar.

ESPAÑOL


fotos ocells