Boscarla de canya, acrocephalus scirpaceus

Significat esotèric i espiritual de les aus i ocells

Nom comú en:
Alemà: Teichrohrsänger
Anglès: European Reed Warbler
Basc: Lezkari arrunt
Català: Boscarla de canya
Espanyol: Carricero común
Francès: Rousserolle effarvate
Gallec: Folosa des canaveiras
Itàlia: Cannaiola
Portuguès: Rouxinol-pequeno-
das-caniças
La boscarla de canya o acrocephalus scirpaceus és un ocell de l'ordre dels passeriformes de la família sylviidae pertanyent al gènere acrocephalusque. Aquesta petita boscarla es passa gairebé tot el temps ocult entre la vegetació de marenys i zones palustres, sent amb freqüència el seu cant el que delata la seva presència. La seva posa característica sobre les tiges de les canyes o dels canyissos consisteix a tenir un peu recollit sobre el cos i l'altre estiratge. No obstant això, reposa de manera habitual en altres arbusts. S'alimenta de insectes, aranyes i petits mol·luscos que captura en la rodalia de l'aigua consumint algunes baies a la tardor. És un ocell que podem observar durant nostres veranos, a l'hivern emigra a Àfrica tropical i oriental, desplaçant-se exclusivament durant la nit. Longitud 12,5 centímetres.

ESPAÑOL


fotos ocells