Calàndria, melanocorypha calandra

Calàndria cantant
Nom comú en:
Alemany: Kalanderlerche
Anglès: Calandra Lark
Basc: Kalandria
Català: Calàndria
Espanyol: Calandria común
Francès: Alouette calandre
Itàlia: Calandra
Portuguès: Calhandra
La calàndria, melanocorypha calandra, és un ocell dels alàudids de l'ordre de els passeriformes de la família alaudidae i pertanyent al gènere melnocoryphauna. És una espècie típicament mediterrània d'aquesta família. Abunda a Andalusia i en tots els entorns cerealistes de la península Ibèrica, en la zona nord i a Galícia malgrat ser present en alguns punts ja no nia. És un ocell insectívor. La calàndria comuna té una enorme habilitat per a imitar el cant d'altres ocells, aquest peculiar comportament li va fer protagonista dels versos del Romanç del presoner. Els mascles tenen una destresa major en el cant que les femelles. Durant l'època d'aparellament, els mascles canten durant la major part del dia amb l'objectiu d'atreure a les femelles. Quan una d'elles s'acosta, solen executar una dansa nupcial, planejant lentament amb les ales en posició obliqua i la cua ben oberta alhora que canten, van elevant-se i descendint. Construeixen els seus nius acollits en arbustos petits o en camps de cereals emprant branques i herbes, rarament en espais oberts. Longitud 17 centímetres.
Calàndria al terraCalàndria volantCalàndria en els camps de Lleida

Significat esotèric i espiritual de la calàndria

calandria,melanocorypha,calandra,calandria,melanocorypha calandra,fotos de,significat,esoteric,espiritual,natura