Caragolet - troglodytes troglodytes

Significat esotèric i espiritual de les aus i ocells

Nom comú en:
Alemany: Zaunkönog
Català: Caragolet
Espanyol: Chochin común
Basc: Txepetx
Francès: Troglodyte
Gallec: Carriza común
Anglès: Norther Wren
Italià: Scricciolo
Portuguès: Carriöa

El caragolet és un petit ocell de l'ordre de els passeriformes de la família troglodytidae pertanyent al gènere troglodytes. El troglodytes troglodites és l'únic d'aquest grup present a l'Europa per on es distribueix ocupant la major part de la península Ibèrica, Ceuta i les illes d'Eivissa i Mallorca. Aquest ocellet s'alimenta exclusivament d'insectes insectes, que se li sol veure fàcilment en els marges de les séquies de reg i en els rierols de muntanya. Malgrat la seva petita grandària, posseeix una potent veu i un melodiós cant. És inconfusible per la seva figura rodona, rematada per una petita cua en posició vertical. Longitud 9-10 cm.
Español