Colltort, jynx torquilla

Significat esotèric dels picots

Nombre común en:
Alemany: Wendehals
Anglès: Eurasian Wryneck
Basc: Lepitzuli
Català: Colltort
Espanyol: Torcecuello
Francès: Torcol fourmilier
Italià: Torciollo
Portuguès: Torcicolo
El colltort, jynx torquilla, és un ocell de l'ordre dels piciformes de la família picidae i pertanyent al gènere jynx, del grup de picots, tot i això no foraden els arbres per obtenir aliment ni per construir el niu, en lloc d'això, utilitzen la seva llarga i ràpida llengua per extreure insectes de l'escorça. Es tracta de petits animals propis del Vell Món, amb una ecologia i etologia típics d'aquestes aus pròpies de bosc. La coloració del plomatge és molt mimètica, marró grisenc a les parts superiors i més groc amb llistes marrons pròximes a les parts inferiors, unes llistes fosques als ulls i barres de la mateixa coloració travessant la seva cua. Aquest plomatge i el seu bec de mida petita el diferencien notablement d'altres espècies de l'ordre. És el més petit dels picots de la Península. Posseeixen un comportament solitari. És molt discret i el seu plomatge li confereix una gran capacitat de camuflatge. Només es fa evident la seva presència per la seva insistent i repetitiu cant, molt potent per a la seva grandària. Longitud 16-17 centímetres i una envergadura 25-27 centímetres.

ESPAÑOL


fotos ocells