Família dels ditrisis

Significat esotèric i espiritual de la papallona

Els ditrisians, ditrysia, són un clade d'insectes de l'ordre lepidòpter, sense rang taxonòmic, que agrupa tant papallones diürnes, ropalòcers com nocturnes, heteròcers. El seu nom deriva de què les femelles tenen dues obertures sexuals, una per l'aparellament i una altra per pondre els ous. A prop del 98% de les espècies de lepidòpters pertany a ditrysia.

ESPAÑOL


fotos ocells