Família cervidae

Significat esotèric i espiritual dels mamífers

Els cèrvids o cervidae són una família de mamífers remugants que inclou als cérvols o cérvols. La seva grandària és molt variable, sent l'alci el major, fins a 450 kg, i el "venadito" o "pudú" sud-americà, el menor, amb uns 8 o 10 Kg. Una característica comuna a tots ells és que tenen les peülles dividides  en dos. Aquests herbívors es dediquen a l'esporgada amb dues excepcions, els ants pasturen plantes aquàtiques i els rens que mengen líquens propis de les zones àrtiques.
Español