Família cinclidae

Significat esotèric i espiritual de les aus i ocells

Els cínclids són una família d'ocells passeriformes conegudes com a merles aquàtiques. Els seus hàbitats inclouen ambients aquàtics d'Amèrica, Europa i Àsia. En general nien en sortints rocosos de les riberes de rius o rierols amb corrents ràpids. Alguns nien al costat de llacs poc profunds. Solen ser grans nedadors bussejant a la recerca del seu aliment entre les revoltes aigües de muntanya.

ESPAÑOL


fotos ocells