Família coccinellidae

Significat esotèric i espiritual de les marietes

Els coccinèl·lids, coccinellidae, són una família d'insectes coleòpters de la superfamília cucujoïdeu. Reben diferents noms vulgars segons el lloc on ens trobem. Tenen el cos arrodonit i gairebé sempre amb vius colors. Moltes espècies d'aquesta família s'alimenten de pugons, de manera que contribueixen a controlar aquestes plagues.

ESPAÑOL


fotos ocells