Família libellulidae

Significat esotèric i espiritual dels insectes

Els libel·lúlids són una família d'odonats anisòpters, la més àmplia del món. De vegades, es considera que conté les famílies corduliidae i macromiidae com a subfamílies. Encara que totes dues s'exclouen, encara resta una família d'un miler d'espècies. Amb una distribució gairebé mundial, constitueixen pràcticament amb total certesa les libèl·lules més sovint vistes pels éssers humans.
Español