Aus de la familia meropidae

Significat esotèric i espiritual de l'abellerol

Els meròpids són una família d'ocells de l'ordre coraciiformes que comprèn als abellerols, especialitzats a menjar insectes voladors, especialment abelles. La majoria de les espècies es troben a Àfrica però també existeixen en el sud d'Europa, Madagascar, Austràlia i Nova Guinea. Es caracteritzen pels seus plomatges de rics colors, cossos prims, pics llargs fins i lleugerament corbats en les cues les seves plomes centrals són més llargues. Solen niar en terraplens on excaven el niu. L'abellerol comú crien en la península Ibèrica.
Banderas Cat i Ep.