Família muricidae

Corn amb pues
Corn amb pues
Mol·luscs gasteròpodes marins amb la petxina proveïda de costelles o crestes en espira. L'obertura és petita i ovalada, amb un canal sifonal normalment llarg, i que en moltes espècies forma un tub, el llavi superior està engrossit i presenta dents en les petxines grans. El peu té un òrgan perforador en l'extrem anterior que utilitza per perforar les petxines de les seves preses. La major part de les espècies fixa els seus ous a les roques agrupats en càpsules amb forma de got. En el mediterrani occidental aquesta família compta amb més de 24 espècies en 16 gèneres, algunes d'elles entre els més bells mol·luscs que es poden trobar en el nostre mar.

ESPAÑOL


fotos ocells