Família omphalotaceae

Significat esotèric i espiritual dels fongs

La família omphalotaceae és una família de fongs de l'ordre de les boletals i pertanyents a la classe dels homobasidiomycetes .

ESPAÑOL


fotos ocells