Família pandionidae

Significat esotèric i espiritual de les aus i ocells

Família monotípica amb un sol gènere, pandion i una sola espècie l'àguila pescadora o pandion haliaetus.
Español