Família russulaceae

Significat esotèric i espiritual dels fongs

La família de les russulàcies, russulaceae, és un conjunt de fongs de l'ordre de les russulals i pertanyents a la classe dels agaricomicets.  Tots els membres de la classe produeixen basidiocarps i la seva mida va de pocs mm fins a les poliporals, que fan un metre de diàmetre i pesen 130 kg. El grup inclou el que sembla l'organisme més vell de la Terra, el miceli d'armillaria gallica, amb mil cinc-cents anys.  

ESPAÑOL


fotos ocells