Família tricholomataceae

Significat esotèric i espiritual dels fongs

Les tricholomataceae és una família de fongs agaricals. L'ordre de les agaricals és ubic, sent trobat en tots els continents. Els elements identificadors de les espècies del grup segons esquemes sistemàtics antics, grup constituït com «calaix de sastre», eren la possessió d'espores blanques, grogues o rosades i la pertinença a gèneres d'agaricales no inclosos en les famílies amanitaceae, lepiotaceae, hygrophoraceae, pluteaceae, o entolomatàcia. Arnolds (1986) i Bas (1990) van incloure en la seva classificació als gèneres de hygrophoraceae en la família; no obstant això, les taxonomies actuals no accepten aquesta classificació.

ESPAÑOL


fotos ocells