Aus de la familía upupidae

Significat esotèric i espiritual de la puput

Els upúpids són una família d'ocells coraciiformes pròpies del Vell Món, conegudes vulgarment com a puputs. Segons alguns autors, els upúpids tenen categoria d'ordre denominat upupiformes. La família dels upúpids inclou un sol gènere i dues espècies, upupa marginata i upupa epops o puput. A l'illa de Santa Elena hi havia una espècie gegant la upupa antaios ja extinta en l'actualitat.
Banderas Cat i Ep.