Família vespidae

Significat esotèric i espiritual dels insectes

Els vèspids són una família d'himenòpters apòcrits, cosmopolita que inclou a gairebé totes les vespes socials conegudes, així com moltes vespes solitàries. Es distingeixen d'altres famílies properes, de vegades també anomenades de manera genèrica vespes, perquè pleguen les ales en repòs. Són un grup abundant amb al voltant de 5.000 espècies. Les seves picades no són especialment perilloses o doloroses llevat que se sigui al·lèrgic als himenòpters.

ESPAÑOL


fotos ocells