Coprinus picaceus, coprinopsis picacea

Significat esotèric i espiritual dels fongs i bolets

Nom comú en:
Alemany: Specht-Tintling
Català: Coprinus picaceus
Espanyol: Coprino blanco y negro
Francès: Coprin noir et blanc
El coprinus picaceus, coprinopsis picacea, és un fong que pertany a la divisió basidiomycota, la classe agaricomytes, l'ordre agaricals, la família psathyrellaceae i al gènere coprinopsis. Barret ovoide, al principi cobert d'un feltre gris brut, després gris bru amb plaques de color blanc gris, una mica vistós, amb el temps negre i deliqüescent. Peu alt de 5 a 8 centímetres d'alt i blanc, una mica finament fibrós-escamós, sense anell. Làmines al principi blanques, després bru pàl·lid i a la fi negres i deliqüescents. Són d'escasses carns, blanques, de gust agradable fins que no hagi degenerat en negre. Vegeta sobre sòl humit, en els boscos de planifolis, en els munts de fem i terres recentment adobades, o en troncs d'arbres descompostos. Pràcticament inofensiva des del punt de vista de la seva comestibilitat, aquesta espècie no reuneix valor alimentari algun; desaconsella el seu ús la mateixa olor que acomiada, desagradable en extrem. No hi ha cap espècie verinosa, en canvi ingerit amb begudes alcohòliques pot resultar tòxic.

ESPAÑOL


fotos ocells