Grua europea, grus grus

Significat esotèric i espiritual de les grues

Nom comú en:
Alemany: Kranich
Inglès: Common Crane
Basc: Kurrilo arrunt
Català: Grua europea
Espanyol: Grulla común
Francès: Grue cendrée
Gallec: Grou común
Itàlia: Gru
Portuquès: Guindaste
Grua europea volant
Grua europea volant
La grua europea, grus grus, és un ocell de l'ordre de les gruiformes de la família gruidae i pertanyent al gènere grus. Aquestes enormes i inconfusibles aus arriben a la península Ibèrica cap al mes d'octubre, on romanen fins al març, és una espècie hivernant, en les deveses d'Extremadura, les dues Castelles i Andalusia solen comptar amb la presència d'aquesta bella espècie. Part de la població de la grua europea no abandona les zones de pas migratori durant els mesos d'hivern, com ara la Llacuna de Gallocanta, i romanen en ella durant l'hivern alimentant-se en els camps de cereal i utilitzant la llacuna com a dormidor.
Grues
Grua europea, immadur
Grua europea, grup
Grua europea, adulta
És un ocell alt i de gran port. Se la identifica pel seu coll i potes llargues, en vol presenta les ales rectes i planes. El seu plomatge en general és de color gris, amb els extrems de les ales foscos, la cara i coll presenta unes bandes longitudinals blanques i alternades amb altres fosques. La coroneta presenta un color vermell. El seu cant són uns monòtons trompetejos forts i ressonants que poden escoltar-se a distàncies molt grans. Longitud 110-120 centímetres i una envergadura 220-255 centímetres y un pes de 3-6 Qilograms.

ESPAÑOL


fotos ocells