Ascàlaf, libelloides baeticus

Significat esotèric i espiritual dels insectes

Nom comú en:
Alemany: Libellen-Schmetterling
Català: Ascàlaf
Espanyol: Ascálafo
Francès: Ascalaphe soufré
Anglès: Owlfly

L'ascàlaf és un insecte de l'ordre neuròpter de la família ascalaphidae peces bucals mastegadores, que poden estar molt reduïdes. Les antenes són llargues i filiformes, i estan formades per molts artells o segments. Posseeixen grans ulls compostos. Tenen dos parells d'ales membranoses i transparents generalment iguals, però en alguns grups (nemoptéridos) són molt estretes i llargues, actuant com balancins per equilibrar el vol; la venació és primitiva amb nombroses venes longitudinals i transversals que formen un reticle. Les potes són llargues, normalment locomotores, però en els mantíspids les potes anteriors són prensores i recorden a les dels desmentiments. L'abdomen és estret i tant o més llarg que la resta del cos, de vegades molt llarg i prim (per exemple, en els mirmeleònids), el que els dona aspecte de libèl·lula.
Español