Banyarriquer del roure - cerambyx cerdo

ESPAÑOL

Navegant
acceptes
Política
Cookies

INICI

Cerca

Banyarriquer del roure, cerambyx cerdo

Significat esotèric i espiritual dels insectes

Nom comú en:
Català: Banyarriquer del roure
Espanyol: Gran capricornio
Basc: Kaprikornio handi
Francès: Capricorne du chêne
Anglès: Great capricorn beetle
El banyarriquer del roure o cerambyx cerdo és un insecte de l'ordre coleòpter de la família cerambycidae pertanyent al gènere cerambyx. És de grans dimensions, amb un rang ampli de longitud entre 25 i 62 milímetres, de color negre en gairebé la seva totalitat, excepte en els extrems dels èlitres, que mostren un to vi fosc. El cap presenta fortes mandíbules i és rugosa; les antenes tenen 11 artells o segments, i en els mascles sobrepassen àmpliament la longitud dels èlitres, mentre que en les femelles no solen sobrepassar l'àpex dels èlitres, el brillant pronot està solcat per marcades estries transverses; els èlitres són semblant al xarol, brillants i granulosos, amb les vores externs paral·lels en el seu primer terç i una mica convergents en la seva part final, presentant un esbós d'espina a l'àpex. La denominació "capricorn de les alzines" prové del francès, ja que a la península Ibèrica en general aquesta espècie no té nom vulgar. A Europa i Nord d'Àfrica aquesta espècie es pot confondre amb altres sis espècies diferents del gènere cerambyx, sent els principals caràcters diferenciadors entre elles la longitud de les antenes, la forma i gruix dels cinc primers artells de les antenes, el to dels èlitres, i la presència d'una petita espina tot just marcada en l'àpex dels èlitres.

banyarriquer del roure,cerambyx cerdo,cerambycidae,fotos ocells