Banyarriquer del roure - cerambyx cerdo

Significat esotèric i espiritual dels insectes

Nom comú en:
Català: Banyarriquer del roure
Espanyol: Gran capricornio
Basc: Kaprikornio handi
Francès: Capricorne du chêne
Anglès: Great capricorn beetle

El banyarriquer del roure, és un insecte de l'ordre coleòpter de la família cerambycidae pertanyent al gènere cerambyx. És de grans dimensions, amb un rang ampli de longitud entre 25 i 62 mm, de color negre en gairebé la seva totalitat, excepte en els extrems dels èlitres, que mostren un to vi fosc. El cap presenta fortes mandíbules i és rugosa; les antenes tenen 11 artells o segments, i en els mascles sobrepassen àmpliament la longitud dels èlitres, mentre que en les femelles no solen sobrepassar l'àpex dels èlitres, el brillant pronot està solcat per marcades estries transverses; els èlitres són semblant al xarol, brillants i granulosos, amb les vores externs paral·lels en el seu primer terç i una mica convergents en la seva part final, presentant un esbós d'espina a l'àpex. La denominació "capricorn de les alzines" prové del francès, ja que a la península Ibèrica en general aquesta espècie no té nom vulgar. A Europa i Nord d'Àfrica aquesta espècie es pot confondre amb altres sis espècies diferents del gènere cerambyx, sent els principals caràcters diferenciadors entre elles la longitud de les antenes, la forma i gruix dels cinc primers artells de les antenes, el to dels èlitres, i la presència d'una petita espina tot just marcada en l'àpex dels èlitres.
Español