Damisel·la blava, calopteryx virgo

Significat esotèric i espiritual de les damisel·les blaves

Nom comú en:
Alemany: Blaugrüne Mosaikjungfer
Anglès: Southern Hawker
Basc: Sorgin-orratza
Català: Damisel·la blava
Espanyol: Caballito del diablo
Francès: Aeschne bleue

Damisel·la blava
Damisel·la blava
Calopteryx virgo es un insectes de l'ordre dels odonats, odonata de la família calopterygidae i pertanyent al gènere caloptery. A les ribes dels rius de muntanya trobem les damisel·les blaves, com el calopteryx virgo. Com en totes les espècies de libèl·lules ha un marcat dimorfisme sexual que es manifesta en els colors diferents per a cada sexe. Com sempre els mascles són els més cridaners aquests són els blaus com la foto de la dreta i les femelles d'un color marró verdós, menys cridaner com l'exemplar de la foto de l'esquerra.

ESPAÑOL


fotos ocells