Mosca eristalinus taeniops

Significat esotèric i espiritual de les mosques

Nom comú en:
Inglés: Hover flies
Català: Mosca eristalinus taeniops
Espanyol: Mosca tigre

La mosca eristalinus taeniops és un insecte de l'ordre díptera de la família syrphidae pertanyent al gènere eristalinus. Aquesta mosca pertany a la família sírfids, mosques grans de color marró amb franges transversals a l'abdomen que poden confondre amb himenòpters si no parem atenció. Augmenta la seva semblança amb les vespes en mantenir-se en vol estàtic. La mosca tigre té, com a tret característic únic els seues cinc franges verticals fosques als ulls. Les femelles tenen els ulls separats, mentre que els ulls dels mascles es toquen entre ells. Malgrat que l'agressiu del nom la mosca tigre és inofensiva. Els adults solen veure voleiant entre les flors, també s'observa amb freqüència sobre heures en flor. Les larves viuen en aigües estancades, fangoses i sense oxigen, són les larves cua-de-rata que respiren a través del seu apèndix, a manera "d'esnórquel", dirigit a la superfície.

ESPAÑOL


fotos ocells