Espiadimonis, ischnura senegalensis

Significat esotèric i espiritual dels espiadimonis

Nom comú en:
Alemany: Blaugrüne Mosaikjungfer
Anglès: Southern Hawker
Catalá: Espiadimonis
Espanyol: Caballito del diablo
Francès: Aeschne bleue
El ischnura senegalensis és un insecte de l'ordre odonat de la família coenagrionidae i pertanyent al gènere ischnura. Pertany al grup d'insectes coneguts popularment com a cavallets de diable.

ESPAÑOL


fotos ocells