Mosca grisa de la carn, sarcophaga carnaria

Significat esotèric i espiritual de les mosques

Nom comú en:
Alemany: Graue fleischfliege
Català: Mosca grisa de la carn
Espanyol: Mosca carnaria
Anglès: Flesh fly

La mosca grisa de la carn és un insecte de l'ordre díptera de la família sarcophagidae pertanyent al gènere sarcophaga. Aquestes mosques posen les seves larves en cadàvers i en els fems, ja que la femella retenen els ous a l'abdomen fins a la seva eclosió, on es desenvolupen. També parasiten animals i plantes. Recorden les mosques domèstiques d'una mida lleugerament més grans o amb el tòrax i l'abdomen amb ratlles longitudinals, el seu vol és erràtic sorollosos i ràpids. Els exemplars adults solen veure sobre les flors i les fulles que estan a ple sol.
Español