Mosca grisa de la carn, sarcophaga carnaria

Significat esotèric i espiritual de les mosques

Nom comú en:
Alemany: Graue fleischfliege
Anglès: Flesh fly
Català: Mosca grisa de la carn
Espanyol: Mosca carnaria
La mosca grisa de la carn, sarcophaga carnaria, és un insecte de l'ordre díptera de la família sarcophagidae pertanyent al gènere sarcophaga. Aquestes mosques posen les seves larves en cadàvers i en els fems, ja que la femella retenen els ous a l'abdomen fins a la seva eclosió, on es desenvolupen. També parasiten animals i plantes. Recorden les mosques domèstiques d'una mida lleugerament més grans o amb el tòrax i l'abdomen amb ratlles longitudinals, el seu vol és erràtic sorollosos i ràpids. Els exemplars adults solen veure sobre les flors i les fulles que estan a ple sol.

ESPAÑOL


fotos ocells