Llistat d'artròpodes

Els artròpodes componen el tall més nombrós i amb més varietat de tot Regne animal. Inclou, entre d'altres, insectes, aràcnids, crustacis i miriàpodes. Aquest terme s'aplica a animals invertebrats dotats d'un exoesquelet i apèndixs articulats, com els abans esmentats crustacis, insectes, i aranyes, com més coneguts. Existeixen gairebé 1.200.000 espècies catalogades, en la seva gran majoria insectes, un milió, i representen com a mínim el 80% de totes les espècies animals conegudes actualment. Diversos grups d'artròpodes estan perfectament adaptats a la vida en l'aire, a diferència de tots els altres talls d'animals, que són aquàtics o requereixen ambients humits. La seva anatomia, la seva fisiologia i el seu comportament revelen un disseny senzill però molt eficaç. Els primers artròpodes pròpiament dits podrien haver estat semblants als que es creu que són els seus antecessors, els anèl·lids. El seu cos seria llarg i tou, proveït d'un nombre indeterminat de segments, tots molt semblants i amb un parell de potes cadascun. Posteriorment la superfície del cos es va endurir fins a formar un exoesquelet, esquelet extern, que contindria quitina, proteïnes, lípids i sals de calci. Són de reproducció sexual, les femelles, després de ser fecundades pels mascles, ponguin ous. El desenvolupament, a partir de l'ou, pot ser directe o indirecte. El desenvolupament directe de l'ou neix un individu semblant a l'adult, però lògicament, de menor grandària. El desenvolupament indirecte de l'ou neix una larva que després d'una sèrie de canvis profunds denominats metamorfosi acaba amb l'individu adult. Es donen freqüents casos de partenogènesi, la femella produeix un zigot sense haver estat fecundada, sobretot en crustacis i insectes. També hi ha casos de reproducció per embriogènesi que és uns dels tipus de fragmentació on les larves, estats joves o embrionaris es divideixen en nous individus. També es donen casos d'hermafroditisme que apareixen sobretot en espècies paràsites o sèssils.
Español