Regni animàlia

Regnes de la natura

En la classificació científica dels éssers vius, el regni animàlia, animals, o metazoa, metazous, constitueix un ampli grup d'organismes eucariotes, heteròtrofs, pluricel·lulars i tissulars. Aquests es caracteritzen per la seva capacitat per a la locomoció, per l'absència de clorofil·la i de cel·lulosa a la paret en les seves cèl·lules, i pel seu desenvolupament embrionari, que travessa una fase de blàstula i determina un pla corporal fix, encara que molts poden patir metamorfosi durant el transcurs de la seva vida. És un dels cinc regnes en què dividim a la natura. El regne animal es divideix en invertebrats i vertebrats. Els animals invertebrats no tenen esquelet intern i de columna vertebral a diferència dels vertebrats. Dins dels animals vertebrats s'agrupen als mamífers, ocells i rèptils. Dels grups d'animals invertebrats, en aquesta web només estan representats els insectes i els mol·luscs. El grup amb representació més nombrós en aquesta web són els ocells, és a dir per la meva preferència personal, ja que són vistoses, nombroses i relativament fàcils de fotografiar. També podem destacar per la bellesa de les seves ales de múltiples colors i diferents dissenys a les papallones entre els insectes.

ESPAÑOL


fotos ocells