Classificació dels minerals de Strunz

Propietats físiques, Significat esotèric i espiritual dels minerals

CLASIFICACIÓ

I. Elements nadius

I/A. Metalls i components intermetàl
I/B. Semimetalls i no metalls

II. Sulfurs i sulfosals

II/A. Aliatges i compostos similars amb Cu, Ag, Au i Ni
II/B. Sulfurs amb metall: S, Se, Te > 1: 1 i sulfurs de coure
II/C. Sulfurs amb metall: S, Se, Te 1:1
II/D. Sulfurs amb metall: S, Se, Te < 1:1 i tel·lururs amb Cu, Ag y Au
II/E. Sulfosals (S: As,Sb,Bi=x) i sulfosals principalment amb Fe y Cu (x=2,0)
II/F. Sulfurs amb propietats no metàl·liques i arseni-sulfurs

III. Halogenurs

III/A. Halogenurs simples sense aigua i metall: halogen 1: 1
III/B. Halogenurs dobles sense aigua [BF4]1-, [SiF6]2- y [AlF6]3-
III/C. Halogenurs dobles amb F i H2O III / D. Òxid-halogenurs amb Mg, Mn, Cu, Zn i Sn

IV. Òxids i hidròxids

IV/A. Òxids X1O1
IV/B. Òxids X3O4
IV/C. Òxids X2O3
IV/D. Òxids X1O2 IV / I. Òxids X < 1O2 IV / F. Hidròxids, monohidrats, òxids amb aigua amb estructures en capes
IV/. Òxids de vanadi
IV/H. Hidròxids d'urani IV / J. arsenits (AsO3)3-
IV/K. Sulfits, selenits i tel·lurits amb grups (XO3)2-
IV/L. Iodats amb grups (IO3)1-

V. Nitrats, carbonats i borats

V/A. Nitrats amb (NO3)1-
V/B. Carbonats sense aigua (CO3) 2- sense anions estranys
V/C. Carbonats sense aigua amb anions estranys
V/D. Carbonats amb aigua sense anions estranys
V/E. Carbonats amb aigua amb anions estranys
V/F. Uranil-carbonats (UO2)2+ y (CO3)2-
V/Borats (BO3)3-
V/H. Borats: grups planars de (B2O5) 4- fins (B2O7) 2-
V/J. Borats en cadenes amb (B2O4)2- fins (B6O10)2-
V/K. Borats en capes amb grups complexos [Bx(O,OH)y]
V/L. Borats encapsulats amb (BO2) 1- fins (B6O10) 2-

VI. Sulfats, cromats, molibdats i wolframats

VI/A. Sulfats sense aigua; SO42- sense anions poc comuns
VI/B. Sulfats sense aigua amb anions poc comuns
VI/C. Sulfats hidratats sense anions poc comuns
VI/D. Sulfats hidratats amb anions poc comuns
VI/F. Cromats
VI/. Molibdats i wolframats

VII. Fosfats, arsenats i vanadats

VII/A. Fosfats, sense anions addicionals sense aigua
VII/B. Fosfats, amb anions addicionals sense aigua
VII/C. Fosfats sense anions addicionals, amb aigua
VII/D. Fosfats, amb anions addicionals, amb aigua
VII/E. Uranil-fosfats y uranil-vanadats

VIII. Silicats

VIII/A. Nesosilicats
VIII/B. Nesosubsilicats
VIII/C. Sorosilicats
VIII/D. Silicats sense classificar
VIII/E. Ciclosilicats
VIII/F. Inosilicats
VIII/. Silicats intermedis
VIII/H. Fil·losilicats
VIII/J. Tectosilicats

IX. Substàncies orgàniques

IX/A. Oxalats i sals d'àcids orgànics
IX/B. Components sense nitrogen
IX/C. Resines
IX/D. Components amb nitrogen

Llistats de: Gemmes, Minerals, Roques, Minerals manufacturades

Español