Famílies que comencen per P

Naturalesa esotèrica

Famílies que comencen per
A - B - C - D - E - F - G - H - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V

Ocells

Panuridae o panúrids: Mallerenga de bigotis
Pandionidae o pandiònids: Àguila pescadora, àguila d'estany o àguila peixatera
Paridae o pàrids: Mallerengues, tot i que aquest nom també el reben algunes espècies d'altres famílies
Passeridae o passèrids: Pardals
Pelecanidae o pelicans: Pelicà
Phalacrocoracidae o corbs marins: Corb marí gros
Phasianidae o fasiànids: Faisans, la perdiu, el gall, la guatlla, el francolí i el paó
Phoenicopteridae o fenicoptèrids: Flamencs
Picidae o pícids: Picots
Ploceidae o plocèids: Teixidors
Podicipedidae o podicipediformes: Cabussons
Prunellidae o prunèl·lids: Prunel·les
Psittacidae o psitàcids: Periquitos, lloros i cotorres

Fongs

Pluteaceae: Volvaria vistosa
Psathyrellaceae: Coprinopsis picacea

Insectes

Papilionidae o papiliònids: Papallones apol·lo, arlequí, etc.
Pentatomoiddae o pentatòmids: Xinxes
Phasmatidae: Insectos palo
Pieridae, pièrids: Blanqueta de l'espinaler, Blanqueta de la col, etc.

Mol·luscos

Pectinidae o pectínids: Petxines

Plantes

Papaveraceae o papaveràcies: Roselles
Pinaceae o pinàcies: Pins
Plantaginaceae o plantaginàcies: Manxiuleta, ullastró
Poaceae poàcies o gramínies: Bambús
Podocarpaceae o podocarpàcies: Podocarp
Español