Famílies que comencen per R

Naturalesa esotèrica

Famílies que comencen per
A - B - C - D - E - F - G - H - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V

Ocells

Rallidae o ràl·lids: Rascló, la polla pintada, la picardona, la polla d'aigua i la fotja
Ramphastidae o ramfàstids: Tucans
Recurvirostridae o recurviròstrids: Camallargues i els becs d'alena
Regulidae o regúlids: Reietons
Remizidae o remízids: Teixidor

Fongs

Russulaceae o russulàcia: Russula emetica

Mol·luscos

Rhynchonellidae o rinconèl·lids: Fòssils de braquiòpodes

Plantes

Rhamnaceae o ramnàcies: Prunera dolça xinesa
Rosaceae o rosàcies: Ametller, arç blanc, rosers i pometes del diable
Rutaceae o rutàcies: Tarongers

Rèptils

Ranidae o rànids: Granotes i gripaus
Español