Fòssils

Els fòssils, del llatí fossile, literalment el que s'extreu de la terra, són les restes o senyals de l'activitat d'organismes vius de temps pretèrits. Aquestes restes, conservades a les roques sedimentàries, poden haver patit transformacions en la seva composició o deformacions més o menys intenses. La ciència que s'ocupa de l'estudi dels fòssils és la Paleontologia. La Paleontologia es divideix en la Paleobiologia que s'ocupa dels mateixos organismes del passat que van donar lloc als fòssils, la bio-cronologia estudia quan van viure aquests organismes i la Tafonomia tracta dels processos de fossilització que van generar. Aquestes restes són motlles de part, de tot l'ésser viu o les seves petjades, conservats en roques sedimentàries. Però hi ha casos en què es preserva l'ésser viu complet, com succeeix amb els invertebrats conservats en ambre, els mamuts congelats de Sibèria, o animals i plantes enfonsades en fons de zones pantanoses conservats a la torba. El procés de fossilització el més corrent és que es produeixi una mineralització de les restes orgàniques en què s'intercanviïn, molècula a molècula, els seus components inorgànics i orgànics per minerals com sílice, carbonats, ferro, etc. A vegades s'han mantingut detalls molt precisos de les parts de l'ésser viu, com en el cas d'alguns ous de dinosaure mineralitzats trobats a Argentina. En aquests ous s'han pogut estudiar embrions i fetus per mitjà de radiografies, aconseguint-imatges gairebé com si estiguessin vius. L'home primitiu els atribuïa un significat màgic. Els autors de l'Antiguitat clàssica els havien observat i, en general, interpretat correctament.

ESPAÑOL


fotos ocells