Líquens

Nom comú en:
Alemany: Flechte
Català: Liquen
Espanyol: Liquen
Basc: Liken
Francès: Lichen
Anglès: Lichen
Itàlia: Lichene
El liquen és una associació estable entre un micobiont (fong) i un fotobiont (alga), que es manté per si mateixa. Un llevat de la divisió basidiomicot, ha estat detectada recentment al còrtex de diverses espècies de líquens estratificats sense que es conegui la seva funció en la simbiosi encara que se suposa que està relacionada amb la producció de metabòlits secundaris. Els líquens s'inclouen dins del regne dels fongs, en aquest grup d'organismes s'han descrit al voltant d'unes 20.000 espècies. Pel seu aspecte extern podem distingir tres grups: líquens crustacis; viuen íntimament units a la superfície de les roques o de les escorces dels arbres, foliacis; de forma aplanada i lobulada, es fixen al substrat per mitjà d'uns cordons especials d'hifes trucades rizines, fruticulosos; tenen forma d'arbust i es fixen al substrat per una base molt estreta. Els líquens són organismes pluricel·lulars, excepcionalment resistents a condicions ambientals molt adverses i capaços de colonitzar molt diversos ecosistemes. La protecció enfront de la dessecació i la radiació solar que aporta el fong i la capacitat de fotosíntesi de l'alga confereixen a aquests organismes característiques úniques dins dels éssers vius. La síntesi de compostos únicament presents en aquests organismes, les anomenades liquenines permeten un millor aprofitament d'aigua, llum i l'eliminació de substàncies perjudicials. Els líquens tenen la facultat de poder viure en una gran diversitat de substrats per exemple: sobre roques, fusta, terra, fulles i fins i tot sobre fems de ocells.

ESPAÑOL


fotos ocells