Llistat de minerals que comencen per L

Significat esotèric i espiritual dels minerals

Minerals que comencen per:

A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - O - P - Q - R - S - V - X - Y

Labradorita

La labradorita és un mineral del grup dels Silicats, subgrup dels tectosilicats i dins d'elles pertany als feldespats denominats plagiòclasis.

Lapislátzuli

El lapislàtzuli és una gemma molt apreciada en joieria des de l'antiguitat, generalment és una barreja de latzulita  amb petites quantitats de calcita, piroxè i silicats, i correntment conté disseminades petites partícules de pirita.

Lepiodita

La lepidolita és un fil·losilicat del grup de les miques trioctaèdric que conté en la seva composició elements com el liti, potassi i fluor.
Español