Substàncies orgàniques

Significat esotèric i espiritual dels minerals

La química orgànica o química del carboni és la branca de la química que estudia una classe nombrosa de molècules que contenen carboni formant per covalents de carboni-carboni o carboni-hidrogen, també coneguts com a compostos orgànics.

ESPAÑOL


fotos ocells