Òxids i hidròxids

Significat esotèric i espiritual dels minerals

Òxids

Un òxid és un compost químic que conté un o diversos àtoms d'oxigen, presentant l'oxigen un estat deoxidació,2, i altres elements. Hi ha òxids que es troben en estat gasós, líquids o sòlids a temperatura ambient. Hi ha una gran varietat. Gairebé tots els elements formen combinacions estables amb oxigen i molts en diversos estats d'oxidació. A causa d'aquesta gran varietat les propietats són molt diverses i les característiques de l'enllaç varien des del típic sòlid iònic fins als covalents.

Hidròxids

Els hidròxids són un grup de compostos químics formats per un metall i un o diversos anions d'hidroxils, en lloc d'oxigen com succeeix amb els òxids. L'hidròxid, combinació que deriva de l'aigua per substitució d'un dels seus àtoms d'hidrogen per un metall. S'anomena també hidròxid el grup OH format per un àtom d'oxigen i un altre d'hidrogen, característic de les bases i dels alcohols i fenols.

Mescles

Hi ha algunes barreges de minerals de les classes d'òxids i hidròxids que no són considerades com minerals.

ESPAÑOL


fotos ocells