Silicats

Significado esotérico y espiritual de los minerales.

Els silicats són el grup de minerals de major abundància, ja que constitueixen més del 95% de l'escorça terrestre, a més del grup de més importància geològica per ser petrogènies, és a dir, els minerals que formen les roques. Tots els silicats estan compostos per silici i oxigen. Aquests elements poden estar acompanyats d'altres entre els quals destaquen alumini, ferro, magnesi o calci. Químicament són sals de l'àcid silícic. Els silicats, així com els aluminosilicats, són la base de nombrosos minerals que tenen al tetraedre de silici-oxigen (un àtom de silici coordinat tetraèdricament a àtoms d'oxigen) com la seva estructura bàsica: feldespats, miques, argiles.

ESPAÑOL


fotos ocells