Sulfurs i sulfosals

Significat esotèric i espiritual dels minerals

En química, un sulfur és la combinació del sofre (nombre d'oxidació,2) amb un element químic o amb uns compostos covalents del sofre, com el disulfur de carboni (CS2) i el sulfur d'hidrogen (H2S) que són també considerats com sulfurs. Un dels més importants és el d'hidrogen. Aquest compost és un gas amb olor d'ous podrits i és altament tòxic. Pertany, també a la categoria dels àcids pel que, en dissolució aquosa, se li denomina àcid sulfhídric. En la naturalesa, es forma a les zones pantanoses i en el tractament de fangs d'aigües residuals, mitjançant transformacions anaeròbiques del sofre contingut en les proteïnes o bé per reducció bacteriana de sulfats. Es desprèn també en les emissions gasoses d'alguns volcans i és així mateix un subproducte d'alguns processos industrials.

ESPAÑOL


fotos ocells