Roques

Significat esotèric i espiritual dels minerals

Roques que comencen per:

G - H - T - U
En geologia es diu roca al material compost d'un o diversos minerals com a resultat final de diversos processos geològics. El concepte de roca no es relaciona necessàriament amb la forma compacta o cohesionada, també altres materials disgregats, tous o fins i tot líquids de manera que les graves, sorres, argiles, el petroli i el mercuri, són roques.
Español