Roques que comencen per T

Significat esotèric i espiritual dels minerals

Roques que comencen per:
G, H, T, U

Tectita
Tectita

Tectita

El seu nom deriva del grec "tektos", fos, de vegades escrit "tektita".

ESPAÑOL


fotos ocells