Cabra salvatge ibèrica - capra pyrenaica hispanica

Significat esotèric i espiritual de la cabra

Nom comú en:
Alemany: Iberiensteinbock
Català: Cabra salvatge ibèrica
Espanyol: Cabra montés
Basc: Orkatz
Francès: Bouquetin d'Espagne
Gallec: Cabra montesa
Anglès: Spanish ibex
Italià: Capra pyrenaica
Portuguès: Cabra-montês

La cabra salvatge ibèrica és un mamífer de l'ordre artiodactyla és el membre de la família bovidae pertany al gènere artiodactyla. A la cabra salvatge s'observa un fort dimorfisme sexual, diferència que està present entre molts dels bòvids. Les femelles solen mesurar uns 1,20 metres de llarg i 60 centímetres fins a la creu, el seu pes oscil·la entre 30 i 45 quilos. Les seves banyes una mica curtes i és molt semblant a la cabra domèstica. Els mascles poden arribar als 148 centímetres de llarg i una alçada de 77 centímetres a la creu, amb un pes màxim de 110 quilos. Les banyes dels mascles són notablement més gruixuts i poden ser fins al triple de llargs que els de les femelles. Els mascles adults presenten una cara més allargada i adornada amb la típica barba de boc fosca sota la mandíbula. El color i la longitud del pelatge van canviant segons l'època de l'any, es torna més llarg i gris a l'hivern. Després de la muda de pèl, el seu color és marró o canyella, presentant taques fosques a la part inferior de les potes, que en els mascles adults poden estendre cap als costats, espatlles i ventre. La part central del ventre és blanca en ambdós sexes, i la cua negra i curta. Aquesta cabra aquesta activa per un igual de dia i de nit, encara que les seves hores d'activitat màxima es localitzen al matí i a la fi de la tarda, a aquestes hores crepusculars, però a l'hivern, lògicament, desenvolupen la seva activitat en les hores centrals del dia, que és quan fa més calor. Se les pot trobar entre els 500 i 2.500 metres d'altitud, a l'estiu poden pujar per sobre dels 3.000 metres. Freqüenten tant boscos com praderies d'herba.
Español