Cavall, equus caballus

Significat esotèric i espiritual dels cavalls

Nom comú en:
Alemany: Hauspferd
Català: Cavall
Espanyol: Caballo
Basc: Zaldi
Francès: Cheval
Anglès: Horse
Itàlia: Cavallo
Portuguès: Cavalo
El cavall és un mamífer de l'ordre perissodàctila de la família equidae i pertanyent al gènere equs. Aquest animal és un herbívor i quadrúpede. L'anatomia  dels cavalls és perfecta per escapar-se dels depredadors, utilitzen per això la seva gran velocitat. Presenten la característica de dormir tant drets com ajaguts. Arriben a la maduresa sexual al cap de cinc anys i viuen entre 25 i 30 anys.La femella del cavall és l'egua i l'immadur poltre i potra. A la veu del cavall es denomina renill. La cria i explotació dels cavalls es practica de molt antic i s'anomena ramaderia equina. Antigament es criaven els cavalls Principalment per al seu ús com a animals de càrrega, animals de tir per carros, carretes, arades, fer girar molins i sínies d'aigua, transportar càrregues i com a animal de munta. Actualment la seva cria se centra més a utilitzar-los en l'esport de l'equitació i per al consum de la seva carn. Aquests exemplars fotografiats a la reserva de les Filipines viuen en semillibertat i formen part d'un estudi de control del canyís.

ESPAÑOL


fotos ocells