Gos - canis lupus familiaris

Significat esotèric i espiritual del gos

Nom comú en:
Alemany: Hund
Català: gos
Espanyol: Perro
Basc: Txakurra
Francès: Chien
Gallec: Can
Italià: Cane
Anglès: Dog
Portuguès: Cachorro

El gos és una espècie de mamífer de l'ordre carnívora de la família canidae i pertanyent al gènere canis. El gos o can és producte de la domesticació per part de l'home i la cria selectiva, segons es creu, del llop gris el seu avantpassat més recent. L'aliança del gos amb l'home és molt antiga, entre 9.000 i 14.000 anys. S'han trobat restes que proven aquesta associació. Producte de la cria selectiva s'han produït unes 800 races diferents en grandària, aspecte, pelatge i temperament. Aquesta varietat és perquè s'han criat de manera que serveixin per a diferents funcions, des dels petits i tranquils gossos falders als grans i ferotges com els de guarda i defensa.
Español