Rata traginera, rattus rattus

Significat esotèric i espiritual de la rata

Nom comú en:
Alemany: Hausratte
Català: Rata traginera
Espanyol: Rata campestre
Basc: Arratoi beltz
Francès: Rat noir
Gallec: Rata negra
Anglès: Black Rat
Itàlia: Ratto nero
Portuguès: Rato-preto
La rata traginera, rata negra, rata de vaixell, rata de camp o rattus rattus és un animal mamífer de l'ordre rodentia de la família muridae pertanyent al gènere ratus. La rata campestre és un mamífer rosegador de mida, mesura de 16 a 22 centímetres de longitud més la cua de 17 a 24 centímetres i un pes de 150 a 230 grams. Ocupa mitjans més rurals i menys humanitzats que el seu congènere la rata de claveguera o comú, també anomenada rata marró, rattus norvegicus, de la qual es diferencia per la seva menor grandària i majors orelles. Un altre detall per diferenciar-la és la seva llarga cua, formada per característics anells escamosos i mancats de pèl. La rata de camp és una espècie omnívora, que consumeix tot el que troba al seu pas, encara que en el camp consumeix fonamentalment fruits i grans. Ocasiona problemes econòmics i sanitaris. A més de consumir o danyar els aliments, la rata ha estat associada a moltes malalties com la pesta bubònica, transmesa per la puça que la parasita. Rat fotografiat saquejant el gra que es deixa a les menjadores per a ocells de la reserva Les Filipines (Barcelona).
Español

fotos ocells