Matamosques, muscicapa striata

Significat esotèric i espiritual de les aus

Nom comú en:
Alemany: Grauschnäpper
Anglès: Spotted flycatcher
Basc: Euli-txori gris
Català: Matamosques
Espanyol: Papamoacas gris
Francès: Gobemouches gris
Itàlia: Pigliamosche
El  matamosques o papamosques gris és un ocell, muscicapa striata, de l'ordre dels passeriformes de la família muscicapidae i pertanyent al gènere muscicapa. L'actitud més habitual del papamosques gris o muscicapa striata és posat en posició dreta sacsejant amb freqüència les ales i la cua, aixecant el vol per capturar insectes i tornant a punt de partida, com el mastegatatxes. Aquest papamosques és reticent a buscar aliment a terra. El papamosques gris se sol trobar en boscos clars de caducifolis, on els arbres es presentin poc densos i amb espais entre les seves branques, parcs, jardins, llocs amb arbrat en general i zones humanitzades. Nidifica des de finals de maig i finals de juliol, a vegades fins a l'agost per les últimes llocades. El niu està fet de tiges i arrels seques i és construït en les cavitats dels arbres, estant situat a una alçada molt variable. Au molt discreta i de caràcter solitari, d'hàbits invariables, que any rere any tornarà als mateixos punts de cria. Longitud 14 centímetres.

ESPAÑOL