Estación froggit wh3000
Estación meteo
Estación metereológica

Meteorologia amb A

Conceptes i fenòmens meteorològics
A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

· Activitat convectiva: Processos de convecció
· Abril: Abril és el quart mes de l'any julià i gregorià i és un dels quatre mesos que tenen trenta dies.
· Advecció: És el transport de temperatura, pressió i humitat entre altres propietats d'una massa d'aire produït pel camp de velocitats de l'atmosfera. En general aquest terme és referit al transport horitzontal.
· AEMET: És l'agència espanyola de meteorologia. Anteriorment se la coneixia com a INM (Institut Nacional de Meteorologia).
· Agost: És el vuitè mes de l'any en el calendari gregorià i té trenta-un dies. Se li va posar aquest nom en honor de l'emperador romà Octavi August
· Aiguaneu: Tipus de precipitació en la qual l'aigua presenta dos estats, una barreja d'aigua congelada i aigua líquida.
· Aire: Barreja de diversos gasos, en absència de pols i de vapor d'aigua, la proporció es manté constant fins a una alçada aproximadament de 20 Kilòmetres.
· Alisis: Bufen de manera gairebé constant a l'estiu, hemisferi nord, i una mica menys a l'hivern. Circulen entre els tròpics cap a l'equador.
· Alta pressió: Anticicló
· Altitud: És la distància vertical entre un punt situat sobre la superfície terrestre o l'atmosfera i el nivell mitjà de la mar.
· Anàlisi sinòptica: Estudi i deducció de l'estat actual de l'atmosfera utilitzant per a això la informació meteorològica generada en una determinada regió i aplicant conceptes de masses d'aire, fronts, ciclons, etc.
· Anemòmetre: És l'instrument dissenyat per a determinar la velocitat o força de vent en superfície.
· Anticicló: Distribució del camp de pressió atmosfèrica en on el centre presenta una pressió més gran que la que hi ha al seu voltant i a la mateixa altura. En un mapa sinòptic, s'observa com un sistema d'isòbares tancades, de forma aproximadament circular o oval, amb circulació en sentit de les manetes del rellotge.
· Arc de sant Martí: És un fotometeor que es produeix per la refracció i reflexió dels raigs solars en les gotes d'aigua suspeses en l'atmosfera, apareix sobre l'horitzó com un arc de la banda oposada al sol, està compost per set colors. Sovint es forma un arc de sant Martí secundari amb els colors invertits i amb menor lluminositat.
· Azimut: Angle mesurat horitzontalment respecte al nord geogràfic.

Comunicar paraula nova per la meva secció de: preguntes freqüents

Español