Estació froggit wh3000
Estació meteo
Estació meteorològica

Meteorologia amb C

Conceptes i fenòmens meteorològics
A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

· Calima: Suspensió de partícules de pols molt petites en l'atmosfera, prou nombroses per limitar la visió.
· Canvi climàtic: Entenem per canvi climàtic un canvi en la distribució estadística dels patrons meteorològics durant un període prolongat de temps. Actualment estem experimentant l'inici d'un d'aquests canvis, potenciat per l'activitat humana.
· Capa d'ozó: La capa d'ozó o ozonosfera és a la secció de l'estratosfera de la Terra que conté una concentració alta en ozó. Aquesta capa ens protegeix dels raigs ultraviolats procedents del Sol.
· Cellisca: Temporal de aigua i neu molt menuda, amb fort vent.
· Centella: Raig de baixa intensitat, petita descàrrega elèctrica que es produeix entre els núvols.
· "Chirimiri": Plugim, plovisqueig que es caracteritza per tenir una mida de gota petita que fa la impressió que les gotes suren en comptes de caure. També conegut com a "calabobos".
· Ciclogènesi: S'anomena ciclogènesi a qualsevol procés pel qual es desenvolupen depressions o ciclons.
· Ciclón: Huracà.
· Cierzo: Vent procedent del nord nord-oest o rumb 330°.
· Clima: s'anomena clima a l'estadística del temps atmosfèric observat, normalment, durant trenta anys.
· Clima equatorial: El clima tropical és la varietat climàtica pròpia de terres situades a la immediació de la línia equinoccial, molt càlida i plujosa.
· Clima tropical: La denominació tropical al·ludeix al canvi, del grec, troph, canvi, que pateix, en aquesta varietat climàtica, les condicions atmosfèriques al llarg de l'any, i que permeten distingir entre una estació seca i una altra plujosa.
· Clima temperat: S'anomena clima temperat aquell que segueix els trets meteorològics de les diferents estacions de l'any. La denominació de temperat, referit a la bondat tèrmica, no resulta del tot encertada, ja que aquesta temprança només es presenta als climes amb influència de la mar.
· Clima mediterrani: Clima temperat, semblant al dels països riberencs de la mar Mediterrània, es caracteritza per la sequera estival, en general moderades precipitacions anuals i bondat tèrmica. El mediterrani, per ubicació, és un clima de transició entre l'àmbit subtropical-desèrtic i el domini de climes temperats on, amb matisacions, aquestes es presenten amb abundància i regularitat.
· Clima polar: Les terres incloses o properes als cercles polars es caracteritzen per l'absència d'estiu meteorològic i l'existència més o menys persistent de gel i neu al llarg de l'any.
· Clima desèrtic: Rep el nom de clima desèrtic al clima caracteritzat per l'aridesa. És extremadament sec.
· Clima urbà: El clima urbà és un microclima definit per les diferències que es registren en els valors de les variables atmosfèriques a l'interior de la ciutat, amb contrastos significatius entre aquella i l'àrea rural perifèrica. El seu tret més característic és la formació "d'illes tèrmiques" l'exponent més representatiu és "l'illa de calor".

Comunicar paraula nova per la meva secció de: preguntes freqüents

Español