Estació froggit wh3000
Estació meteo
Estació meteorològica

Meteorologia amb E

Conceptes i fenòmens meteorològics que comencen per:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

· Eclíptica: L'eclíptica és la corba imaginària per on transcorre el Sol al voltant de la Terra en el seu aparent moviment vist des de la Terra.
· Efecte de Coriolis: Efecte causa del moviment rotacional de la terra, que es manifesta en tot cos en moviment, de manera que el desvia de la seva trajectòria recta. A l'hemisferi nord la desviació passa cap a la dreta de la direcció del cos i mentre que a l'hemisferi sud la desviació és cap a l'esquerra.
· Efecte hivernacle: És l'augment de la temperatura de la superfície de la terra produïda per què part de la radiació tèrmica emesa per la superfície és absorbida pels gasos amb efecte hivernacle, com el CO2, i retornada a la superfície terrestre en comptes de ser expulsada a l'espai.
· Equinocci: Els equinoccis, de el llatí aequinoctium → igual, són els moments de l'any en la nit i el dia tenen la mateixa durada. El Sol està situat al mapa de l'equador celeste.
· Est: Un dels quatre punts cardinals, també se li denomina orient o llevant, ja que és el punt aproximadament on surt el Sol.
· Estiu: És una de les quatre estacions del clima temperat. És la més càlida i seca de totes les estacions.
· Evaporació: Es tracta de la vaporització d'un líquid sense ebullició.
· Evapotranspiració: L'evapotranspiració és la pèrdua d'humitat d'una zona per l'evaporació directa juntament amb la pèrdua d'aigua per la transpiració de la vegetació.

Comunicar paraula nova per la meva secció de: Preguntes freqüents

Español

fotos ocells